Web designer -koulutus, osatutkinto

Web designer -koulutus, osatutkinto

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2021.

Web designerin koulutus on tarkoitettu Web designerin työssä toimiville tai siitä kiinnostuneille. Koulutus vahvistaa opiskelijan omaa ammattiosaamista ja auttaa valloittamaan kokonaan uusia osaamisalueita.

Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta sähköisellä lomakkeella.

Koulutuksen aikana suoritetaan media-alan ammattitutkinnon audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan tutkinnon osat:

  • Verkkopalvelun suunnittelu (50 osp)
  • Verkkopalvelun toteuttaminen (30 osp)

Opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana itsenäisen verkkopalveluprojektin, jonka avulla osoittaa tutkinnonosissa vaadittavan osaamisen.

Opiskelutavat
Opiskelun tukena käytettävät menetelmät vaihtelevat opintojaksoittain. Opintojaksoissa käytetään pääasiassa lähiopetusta ja etätehtäviä.

Opiskelijan oma maksuosuus koulutuksesta on 140e.

Pääsyvaatimukset
Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus, 18 vuoden ikä ja hyvät tietokoneen käyttötaidot.

Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä antaa tietotekniikan opettaja Mika Närhi, mika.narhi@tk-opisto.fi.