Hautaustoimistotyöntekijä

Haku koulutukseen on päättynyt. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja se kestää noin 1,5 vuotta. Tämän haun perusteella on mahdollisuus päästä aloittamaan opinnot tutkinnon osasta Seurakunta- ja asiakaspalvelu tammikuussa 2022. Valintahaastattelut pidetään 25.10. ja 3.11. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa muutaman päivän jaksoina.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää 18 vuoden ikää sekä työ- tai työelämässä oppimisen paikkaa hautaustoimistossa. Työelämässä oppiminen jatkuu koko koulutuksen ajan tutkintoa vastaavissa toimintaympäristöissä. Työpaikan/-paikkojen kanssa solmitaan koulutussopimus tai oppisopimus. Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa. Koulutussopimuksella opiskelevan työelämässä oppimisen aika sovitaan opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella.

Oppisopimuksella voi opiskella, jos opiskelijalla on alan työpaikka ja työaika on vähintään 25 t / vko. Opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja oppisopimustyöpaikan kanssa. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua vasta, kun oppisopimustyöpaikka on tiedossa. Oppisopimusasioissa voit olla opistolla yhteydessä Matti Ijäkseen (matti.ijas@tk-opisto.fi tai 050 4060 837).

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

  • Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (4-5 tutkinnon osaa).
  • Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.
  • Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut sekä ruokailut opiskelija kustantaa itse.