Hautaustoimistotyöntekijä

Hautauspalvelun osaamisalan hakuaikaa on pidennetty 30.5.2021 saakka ja oppisopimusopiskelijoille 30.8. saakka. Lähiopetus alkaa elokuun lopussa 2021. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja se kestää noin 1,5 vuotta. Hakulomakkeeseen pääset tästä

Osaamisalan suorittaminen edellyttää 18 vuoden ikää sekä työ- tai työelämässä oppimisen paikkaa hautaustoimistossa. Työelämässä oppiminen jatkuu koko koulutuksen ajan tutkintoa vastaavissa toimintaympäristöissä. Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa.

Oppisopimuksella voi opiskella, jos opiskelijalla on alan työpaikka ja työaika on vähintään 25 t / vko. Opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja oppisopimustyöpaikan kanssa. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua vasta, kun oppisopimustyöpaikka on tiedossa. Oppisopimusasioissa voit olla opistolla yhteydessä Matti Ijäkseen (matti.ijas@tk-opisto.fi tai 050 4060 837).

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

  • Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa.
  • Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.
  • Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut sekä ruokailut opiskelija kustantaa itse.