opiston opiskelija.

Suntio tai hautaustoimiston työntekijä

Hautauspalvelun osaamisalan hakuaika on 1.1.-14.5.2021, minkä jälkeen valintahaastattelut viikolla 20. Lähiopetus alkaa elokuun lopussa 2021.

Seurakuntapalvelun osaamisalan hakuaika on 9.8.-31.10.2021, valintahaastattelut viikolla 45. Lähiopetus alkaa tammikuun alussa 2022.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai työelämässä oppimisen paikkaa seurakunnassa/eri seurakunnissa (seurakuntapalvelun osaamisala) tai hautaustoimistossa (hautauspalvelun osaamisala). Työelämässä oppiminen jatkuu koko koulutuksen ajan tutkintoa vastaavissa toimintaympäristöissä.

Oppisopimuksella voi opiskella, jos opiskelijalla on alan työpaikka ja työaika on vähintään 25 t / vko. Opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja oppisopimustyöpaikan kanssa (voit hakeutua koulutukseen myös muun oppisopimustoimiston kautta). Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua vasta, kun oppisopimustyöpaikka on tiedossa. Oppisopimusasioissa voit olla opistolla yhteydessä Matti Ijäkseen (matti.ijas@tk-opisto.fi tai 050 4060 837).

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

  • Koulutuksen hinta on 350 €.
  • Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.
  • Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut sekä ruokailut opiskelija kustantaa itse.