Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, osatutkinto

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, osatutkinto

Koulutus on oppisopimuskoulutusta. Tiedustele opistolta seuraavan koulutusryhmän alkamista.

Haku

Osatutkinto on suunnattu Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille.

Suorittamalla Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -osatutkinnon saat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Haku koulutusryhmään on sulkeutunut.

Voit kysyä lisätietoa:
opintotoimisto, 0400 597 742 tai 040 7104 481, haku@tk-opisto.fi
koulutuspäällikkö Krister Rantala, 0400 510 997, krister.rantala@tk-opisto.fi

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kymmenen lähiopetusjaksoa. Jokaiseen lähijaksoon sisältyy kaksi lähiopetuspäivää, joita on keskimäärin kerran kuukaudessa.

Sulje valikko