Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, osatutkinto

opiston opiskelijoita.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta. Koulutus alkaa elokuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020.

Haku

Osatutkinto on suunnattu Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille.

Suorittamalla Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -osatutkinnon saat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Haku koulutusryhmään on sulkeutunut. Jos sinulla on oppisopimustyöpaikka tiedossa, voit vielä kysyä opistolta, onko koulutukseen vielä mahdollista päästä mukaan.

Jos sinulla ei ole vielä oppisopimustyöpaikkaa, mutta olet kiinnostunut tästä koulutuksesta, ole yhteydessä opistoon. Voit kysyä lisätietoa:
opintotoimisto, 0400 597 742 tai 040 7104 481, haku@tk-opisto.fi
koulutuspäällikkö Krister Rantala, 0400 510 997, krister.rantala@tk-opisto.fi

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää kymmenen lähiopetusjaksoa. Jokaiseen lähijaksoon sisältyy kaksi lähiopetuspäivää, joita on keskimäärin kerran kuukaudessa.