opiston opiskelijoita.

Lastenohjaaja – Yhteishaku (nuoret)

Koulutus alkaa elokuussa 2021.

Nuorten koulutuksen kesto on peruskoulupohjaisille kolme vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Haku

Haku nuorten koulutukseen tapahtuu ensisijaisesti yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi). Yhteishaussa haku kohdistuu koko tutkintoon.

Soveltuvuuskoe toteutetaan etäjärjestelyin. Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin. Hakijalle ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse ohjeet kirjallisen tehtävän tekemiseen sekä haastattelun tarkka päivämäärä ja kellonaika. Hakijalle lähetetään huhtikuun alussa sähköpostitse ohjeet soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisesta.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Vain hyväksytyn soveltuvuuskoetuloksen saanut voidaan hyväksyä koulutukseen, hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 1-10 pistettä.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.