You are currently viewing Lastenohjaaja (nuoret)

Lastenohjaaja (nuoret)

Koulutus alkaa 21.8.2023.

Nuorten koulutuksen kesto on peruskoulupohjaisille kolme vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Pääsyvaatimukset ja haku

Koulutukseen haetaan yhteishaussa 21.2.–21.3.2023. Hakijat saavat huhtikuun puolen välin jälkeen kutsun soveltuvuuskokeeseen.

Lukion tai toisen ammatillisen perustutkinnon aiemmin suorittaneet alle 22-vuotiaat voivat hakea koulutukseen oppilaitoksen oman sähköisen haun kautta 21.2.-20.4.2023. Yi 22-vuotiaat voivat hakea tammikuussa 2024 alkavaan aikuiskoulutusryhmään oppilaitoksen oman jatkuvan haun kautta.

Soveltuvuuskoe järjestetään 3.—4.5.2023. Hakijalle soveltuvuuskoe on yksipäiväinen. Hakijalle lähetetään huhtikuun puolivälissä sähköpostitse ohjeet soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisesta. Tästä ohjeesta selviää tarkka soveltuvuuskokeen päivämäärä.

Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa sekä mahdollisen etäsoveltuvuuskokeen osalta tarkat ohjeet kirjallisen tehtävän tekemiseen sekä haastattelun tarkka päivämäärä ja kellonaika.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Vain hyväksytyn soveltuvuuskoetuloksen saanut voidaan hyväksyä koulutukseen, hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 1-10 pistettä.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.