You are currently viewing Lastenohjaaja (nuoret)

Lastenohjaaja (nuoret)

Koulutus alkaa 22.8.2022.

Nuorten koulutuksen kesto on peruskoulupohjaisille kolme vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Pääsyvaatimukset ja haku

Yhteishaku koulutukseen on päättynyt. Hakijat saavat huhtikuun puolen välin jälkeen kutsun soveltuvuuskokeeseen.

Lukion suorittaneet eivät voi enää keväästä 2022 alkaen hakea koulutukseen yhteishaun kautta.
Lukion suorittaneet 18-22 -vuotiaat voivat hakea syksyllä 2022 alkavaan nuorten koulutusryhmään oppilaitoksen oman jatkuvan haun kautta. (Yli 22 -vuotiaat lukion suorittaneet voivat hakea tammikuussa 2023 alkavaan aikuiskoulutusryhmään oppilaitoksen oman jatkuvan haun kautta, haku avautuu kesällä 2022.)

Soveltuvuuskoe järjestetään 10.—11.5.2022. Hakijalle soveltuvuuskoe on yksipäiväinen. Hakijalle lähetetään huhtikuun puolivälissä sähköpostitse ohjeet soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisesta. Tästä ohjeesta selviää tarkka soveltuvuuskokeen päivämäärä.

Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse lisätietoa sekä mahdollisen etäsoveltuvuuskokeen osalta tarkat ohjeet kirjallisen tehtävän tekemiseen sekä haastattelun tarkka päivämäärä ja kellonaika.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Vain hyväksytyn soveltuvuuskoetuloksen saanut voidaan hyväksyä koulutukseen, hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 1-10 pistettä.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.