You are currently viewing Lastenohjaaja – Aikuiset

Lastenohjaaja – Aikuiset

Koulutus alkaa tammikuussa 2023. Hakuaika koulutukseen on 1.6.-10.10.2022. Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omalla sähköisellä hakulomakkeella.

Aikuiskoulutuksen kesto on kaksi vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Haku

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti aikuisille ja toisen asteen koulutuksen suorittaneille. Tässä haussa haet suoraan Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalaan.

Hakijat kutsutaan lokakuun loppupuolella järjestettävään soveltuvuuskokeeseen (soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen). Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.