Lastenohjaaja tai viittomakielinen ohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on terveys- ja hyvinvointialaan kuuluva toisen asteen tutkinto.

Tutkinto koostuu osaamisaloista, joista Turun kristillisellä opistolla toteutetaan:

  • Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, tutkintonimike lastenohjaaja.
  • Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, tutkintonimike kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja.
opiston opiskelijoita.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala »

Saat pätevyyden toimia mm. päiväkodin työntekijänä, lastenohjaajana seurakunnassa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa.

opiston opiskelijoita.

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala »

Saat monipuoliset taidot ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutustilanteissa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon puutteellisuuden takia. Voit toimia myös viittomakieltä käyttävien ohjaajana tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

opiston opiskelijoita.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, osatutkinto »

Koulutus on oppisopimuskoulutusta. Koulutus alkaa elokuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020.

opiston opiskelijoita.

Hae koulutukseen - Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä, osatutkinto »

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala antaa sinulle monipuoliset taidot ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutustilanteissa...