opiston opiskelijoita.

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava tutkintokoulutus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan tutkintokoulutus alkaa vuonna 2021.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus ja soveltuvuus alalle sekä työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta. Tutkintokoulutus toteutuu työn ohessa ja soveltuu oppisopimusopiskeluun.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Maksut

Koulutuksen hinta on 190 €. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse.