You are currently viewing Koulunkäynninohjaajan tutkintoon valmentava koulutus

Koulunkäynninohjaajan tutkintoon valmentava koulutus

Kesto: 28.11.2022-26.5.2023.

Haluatko opiskella koulunkäynninohjaajaksi?
Tarvitsetko lisää suomen kielen kirjallista osaamista?
Tavoitteletko ammattitutkintoa?

Kohderyhmä: Kasvatus- ja ohjaus­alalle motivoituneet ja soveltuvat henkilöt, joilla on hyvä suomen kielen taito, mutta tarvitsevat lisää kielen opiskelua tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutuksessa opit:

  • Lisää suomen kieltä, luetun- ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamisen valmiuksia sekä kykyä osallistua ryhmätöihin ja keskusteluihin.
  • Tietoa suomalaisesta kasvatuskulttuurista ja koulutusalasta.
  • Tietoa kasvatusalan ammateista, erityisesti koulun­käynnin­ohjaajan työstä sekä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittamisesta.

Opiskelu on päätoimista. Voit syksyllä aloittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalan opiskelun suorittamisen.

Lähiopetusta on päivittäin 20 tuntia viikossa ja sen lisäksi itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Työelämässä oppimisen jakso perusopetuksessa, iltapäivätoiminnassa tai päiväkodissa oman kiinnostuksen mukaan huhti-toukokuussa neljän viikon mittaisena.

Pääsyvaatimukset

Haku koulutukseen on päättynyt.

Pääsyvaatimuksena on soveltuvuus alalle, riittävä yleissivistävä koulutus kotimaasta tai Suomesta sekä riittävä suomen kielen taito (kielitaitotaso A2.2). Alan työkokemus katsotaan eduksi.

Hakijoiden soveltuvuus alalle ja kielitaito testataan.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätiedot: