You are currently viewing Koulunkäynninohjaaja – päiväopetus

Koulunkäynninohjaaja – päiväopetus

Koulutus alkaa seuraavan kerran 16.1.2023.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Seuraava hakuaika alkaa 15.8.22 ja päättyy 15.10.22. Koulutukseen haetaan tällä lomakkeella.

Uusia opiskelijoita voidaan ottaa koko lukuvuoden ajan, jos koulutusryhmässä on tilaa. Jos opiskelupaikkoja on tarjolla, voi tutkinnon tekemisen aloittaa myös myöhempinä ajankohtina. Kysy lisää opintotoimistosta.

Koulutus kestää noin yhden vuoden. Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus (suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot), riittävä suomen kielen taito (kielitaitovaatimus B1.1), 18 vuoden ikä sekä soveltuvuus ja kiinnostus alalle.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta. Kaikki osiot pisteytetään. Puutteellisesti täytetty hakemus vähentää loppupistemäärää.

Vieraskielisten hakijoiden tulee lähettää todistus suomen kielen taidosta hakuaikana sähköpostilla haku@tk-opisto.fi -osoitteeseen. Huomioithan, että sähköpostitse lähetettävät ja henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit tulee salata ennen niiden lähettämistä. Viestin salaaminen onnistuu oman sähköpostipalvelun avulla.

Todistuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat, Lustokatu 7, 20380 Turku. Huomioithan, että postitse lähetettävän todistuksen tulee olla perillä oppilaitoksessa hakuajan päättyessä.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Koulutusta koskevat tiedustelut:
Marjaana Talonen, 0400 597 758, marjaana.talonen@tk-opisto.fi

Lue lisää Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta.

Maksut

Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (koko tutkinnon hinta on 350 €). Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea. Tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Parasta kaikessa oli mukavat opettajat sekä luokka. Mutta ihan ykköseksi
nousi tuo tapa jolla koulua kävimme. 2pv lähiopetusta ja loppuviikko
harjoittelussa koko vuoden. Näki paljon enemmän käytäntöä kuin
harjoittelu jaksoilla ja uskon että tämä tyyli avaa myös työpaikkoja
enemmän.

Hienointa oli opiston hyvä, ystävällinen ilmapiiri. Osaavat opettajat.