opiston opiskelijoita.

Koulunkäynninohjaaja – oppisopimus (iltaopetus)

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja muu osaaminen.

Koulutus on monimuotoista ja sivutoimista. Ammattitutkinnon osaamista opitaan pääosin työelämässä omalla kasvatusalan työpaikalla. Lähiopetusta on noin kerran viikossa arki-iltaisin. Koulutuksessa on itsenäistä opiskelua kirjallisine tehtävineen.

Opiskelijoilta edellytetään työsuhdetta koulussa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai muussa vastaavassa kasvatusalan toimintaympäristössä. Opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja oppisopimustyöpaikan kanssa. Työajan pitää olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkinnon ajaksi tai tutkinnon osittain. Oppisopimusasioissa voi olla opistolla yhteydessä Matti Ijäkseen (matti.ijas@tk-opisto.fi tai 050 4060 837).

Haku

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Jos sinulla ei vielä ole varmuutta oppisopimustyöpaikasta, voit täyttää hakulomakkeen. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen ennen kuin olet hankkinut oppisopimustyöpaikan.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus (suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot), riittävä suomen kielen taito (vähintään B1 kaikilla kielen osa-alueilla), 18 vuoden ikä, soveltuvuus alalle sekä riittävä työkokemus kasvatus- ja ohjausalalta (varhaiskasvatus, perusopetus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta).

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää yksilöhaastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta. Puutteelliset hakemukset alentavat soveltuvuuskokeen pistemäärää.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Koulutusta koskevat tiedustelut:
Niina Heikkilä, 050 5916 169, niina.heikkila@tk-opisto.fi

Lue lisää Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta.

Suuri kiitos laadukkaasta ja kattavasta koulutuksesta! Olen oppinut vuoden aikana valtavasti.

Kiitokset vielä hyvästä opetuksesta ja mielenkiintoisesta tutkinnosta! 

Parasta oli oma opiskeluryhmä, opettajat ja opisto, vertaistuki ja verkostoituminen.