Hae kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon

Hae kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2020.

Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta sähköisellä hakulomakkeella. Haku avautuu 1.2.2020.

Koulutukseen voi hakeutua koko lukuvuoden ajan ja koulutuksen voi aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta. Uusia opiskelijoita voidaan ottaa koko lukuvuoden ajan, jos koulutusryhmässä on tilaa.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus ja soveltuvuus alalle. Aikaisempi työkokemus tai kokemus lasten tai nuorten ohjaamisesta sekä alan opinnot katsotaan eduksi.

Hakemuksen perusteella voi saada pisteitä alan työkokemuksesta tai ohjaustoimintaan liittyvästä harrastuneisuudesta (0-4 pistettä). Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan yksilöhaastatteluun.

Opettajien tekemä yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-6. Haastattelussa selvitetetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen), henkisiä voimavaroja, sitoutumista ja kypsyyttä. Osioon liittyy myös opistolla täytettävä taustatietolomake.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Tähän koulutukseen voi hakeutua aina silloin, kun koulutusryhmässä on tilaa ja mahdollisuus vastaanottaa uusia opiskelijoita.

Maksut

Koulutuksen hinta on 350 €. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea.

Sulje valikko