Hae kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon

Hae kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon

Seuraava koulutus alkaa 24.8.2020.

Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta sähköisellä hakulomakkeella

Jatkuva haku on tällä hetkellä suljettu viikolla 21 järjestettävän soveltuvuuskokeen vuoksi. Haku avataan mahdollisesti uudelleen viikolla 22.

 

Koulutukseen voi hakeutua koko lukuvuoden ajan ja koulutuksen voi aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta. Uusia opiskelijoita voidaan ottaa koko lukuvuoden ajan, jos koulutusryhmässä on tilaa.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus ja soveltuvuus alalle. Aikaisempi työkokemus tai kokemus lasten tai nuorten ohjaamisesta sekä alan opinnot katsotaan eduksi.

Hakemuksen perusteella voi saada pisteitä alan työkokemuksesta tai ohjaustoimintaan liittyvästä harrastuneisuudesta (0-2 pistettä). Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka pidetään 19.5.2020. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta.

Kaikki osiot pisteytetään. Puutteellisesti täytetty hakemus vähentää loppupistemäärää.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Tähän koulutukseen voi hakeutua aina silloin, kun koulutusryhmässä on tilaa ja mahdollisuus vastaanottaa uusia opiskelijoita.

Lue lisää Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta.

Maksut

Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (koko tutkinnon hinta on 350 €).. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea.