opiston opiskelijoita.

Koulunkäynninohjaaja – päiväopetus

Koulutukseen voi hakeutua koko lukuvuoden ajan ja koulutuksen voi aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta. Uusia opiskelijoita voidaan ottaa koko lukuvuoden ajan, jos koulutusryhmässä on tilaa.

Jos opiskelupaikkoja on tarjolla, voi tutkinnon tekemisen aloittaa myös seuraavina ajankohtina.
1.2.2021 alkaa tutkinnon osa Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

Haku

Lähiopetus alkaa 1.2.2021 tutkinnon osasta Tuen tarpeeseen vastaaminen kasvatus- ja ohjausalalla. Haku koulutukseen on päättynyt.

Haku seuraaviin tutkinnon osiin avautuu keväällä 2021. Lähiopetus näihin tutkinnon osiin alkaa elokuussa 2021.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus (suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot), soveltuvuus alalle sekä riittävä työkokemus kasvatus- ja ohjausalalta (varhaiskasvatus, perusopetus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta).

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan joulukuussa 2020 pidettävään soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta. Kaikki osiot pisteytetään. Puutteellisesti täytetty hakemus vähentää loppupistemäärää.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lue lisää Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta.

Maksut

Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (koko tutkinnon hinta on 350 €). Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea. Tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.