opiston opiskelijoita.

Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä, osatutkinto

Haku koulutukseen on päättynyt. Kyseistä koulutusta ei järjestetä juuri tällä hetkellä.

Koulutuksen keskeisimpiä osaamissisältöjä ovat mm. tukiviittomat, puhetta korvaavat kommunikointikeinot (kuvat, esineet, merkit) sekä kommunikoinnin apuvälineiden ja sovellusten käyttö. Koulutuskokonaisuus sopii kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin sekä myös kaikille muille kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan työntekijöille.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan koulutuksen järjestäjän omana oppisopimuksena. Tutkinnon osan muotoon rakennettu koulutuskokonaisuus on oppisopimuksena työnantajalle ja koulutukseen osallistuvalle työntekijälle maksuton. Edellytyksenä on, että työntekijä on työsuhteessa, jonka työaika on vähintään 25h/vko ja hänellä on mahdollisuus viedä koulutuskokonaisuuden mukaista oppimista jossain määrin eteenpäin myös työnsä puitteissa.

Opiskelusi on oppisopimuskoulutusta, jossa osaamisesi kehittyy valmistavan koulutuksen sisältämän lähi- ja aktiivisen itseopiskelun sekä työssä tapahtuvanoppimisen kautta. Osatutkintoon valmistavan koulutuksen kesto on noin 8 kk sisältäen 8 lähiopetuspäivää. Jos olet kiinnostunut suorittamaan myös tutkinnonosan näytön, näyttö on mahdollista suorittaa syyskuussa.