opiston opiskelijoita.

Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä, osatutkinto

Koulutuksen keskeisimpiä osaamissisältöjä ovat mm. tukiviittomat, puhetta korvaavat kommunikointikeinot (kuvat, esineet, merkit) sekä kommunikoinnin apuvälineiden ja sovellusten käyttö. Koulutuskokonaisuus sopii kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin sekä myös kaikille muille kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan työntekijöille.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan koulutuksen järjestäjän omana oppisopimuksena. Tutkinnon osan muotoon rakennettu koulutuskokonaisuus on oppisopimuksena työnantajalle ja koulutukseen osallistuvalle työntekijälle maksuton. Edellytyksenä on, että työntekijä on työsuhteessa, jonka työaika on vähintään 25h/vko ja hänellä on mahdollisuus viedä koulutuskokonaisuuden mukaista oppimista jossain määrin eteenpäin myös työnsä puitteissa.

Opiskelusi on oppisopimuskoulutusta, jossa osaamisesi kehittyy valmistavan koulutuksen sisältämän lähi- ja aktiivisen itseopiskelun sekä työssä tapahtuvanoppimisen kautta. Osatutkintoon valmistavan koulutuksen kesto on noin 8 kk sisältäen 8 lähiopetuspäivää. Jos olet kiinnostunut suorittamaan myös tutkinnonosan näytön, näyttö on mahdollista suorittaa syyskuussa.

Haku koulutukseen on päättynyt.

Lähiopetuspäivät sisällöt ovat:

23.10.2020
• Kommunikointi ja vuorovaikutus – yleistä.
• Kielen ja puheen kehityksen tyypilliset ja poikkeavat piirteet.
• Vuorovaikutuksen ja esteettömän viestinnän edistäminen, olemuskieli ja eleimaisu vuorovaikutustilanteissa.

20.11.2020
• Tukiviittomien käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.
• Viitotun puheen käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.
• Vuorovaikutuksen ja esteettömän viestinnän edistäminen, olemuskieli ja eleimaisu vuorovaikutustilanteissa.

11.12.2020
• AAC – muut kuin viittomiin ja eleisiin pohjautuvat.
• Kielen ja puheen kehityksen tyypilliset ja poikkeavat piirteet.
• Tukiviittomien käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.

22.1.2021
• Selkokielen käyttö vuorovaikutuksessa
• Tukiviittomien käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.
• Viitotun puheen käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa

19.2.2021
• Kielen ja puheen kehityksen tyypilliset ja poikkeavat piirteet.
• Tukiviittomien käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.

19.3.2021
• Viitotun puheen käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa
• AAC – muut kuin viittomiin ja eleisiin pohjautuvat.

16.4.2021
• Tukiviittomien käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.
• AAC – muut kuin viittomiin ja eleisiin pohjautuvat.

30.4.2021
• Tukiviittomien käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa.
• Viitotun puheen käyttö ja käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa