opiston opiskelijoita.

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen, osatutkinto

Oppisopimuksella kommunikaatio-opettajaksi ja -ohjaajaksi.

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen -tutkinnon osan suorittanut voi toimia kommunikaatio-opettajana ja -ohjaajana. Tämän tutkinnon osan suorittanut:

 • tekee moniammatillista yhteistyötä kommunikoinnin kuntoutukseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa
 • ohjaa asiakasta, hänen lähipiiriään ja muitakin asiasta kiinnostuneita eri kommunikointikeinojen oppimisessa
 • tekee ja rakentaa kommunikointiin liittyviä sekä sen kehittymistä tukevia materiaaleja ja toimintaympäristöjä
 • ohjaa kommunikoinnin materiaalien, apuvälineiden ja sovellusten käyttöä
 • opettaa tukiviittomia/viitottua puhetta

Linkki tutkinnon osan perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038054/reformi/tutkinnonosat/4127629

Opiskelusi on oppisopimuskoulutusta, jossa osaamisesi kehittyy valmistavan koulutuksen sisältämän lähiopetuksen, ohjatun ohjaus- ja opetusharjoittelun, aktiivisen itseopiskelun sekä työssä tapahtuvan oppimisen kautta. Opinnot henkilökohtaistetaan eli sinulle suunnitellaan ja toteutetaan tarpeitasi vastaava opintopolku. Siinä tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisempi osaamisesi ja suunnitellaan miten ja mitä uutta osaamista sinun tulisi hankkia. Osaaminen osoitetaan näytössä.

Tutkinnon osan muotoon rakennettu koulutuskokonaisuus on oppisopimuksena työnantajalle ja koulutukseen osallistuvalle työntekijälle maksuton. Edellytyksenä on, että työntekijä on työsuhteessa, jonka työaika on vähintään 25h/vko ja hänellä on mahdollisuus viedä koulutuskokonaisuuden mukaista oppimista jossain määrin eteenpäin myös työnsä puitteissa. Koulutuskokonaisuus toteutetaan koulutuksen järjestäjän omana oppisopimuksena eli opisto solmii oppisopimuksen työpaikan kanssa.

Osatutkintoon valmistavan koulutuksen kesto on noin 12 kk sisältäen 12 lähiopetuspäivää perjantaisin n. kerran kuukaudessa. Koulutus on maksuton. Tutkinnon osan näyttö suoritetaan syksyllä 2022. Lähipäivät lukuvuonna 2021–22 ovat:

 • 22.10.2021 klo 8-16
 • 19.11.2021 klo 8-15
 • 10.12.2021 klo 8-16
 • 14.1.2022 klo 8-15
 • 11.2.2022 klo 8-16
 • 11.3.2022 klo 8-16
 • 8.4.2022 klo 8-16
 • 29.4.2022 klo 8-16
 • 20.5.2022 klo 8-16

Vaatimus pohjatiedoista ja -taidoista

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, jonka pohjalta tulee olla (nämä varmistetaan ennen koulutuksen alkamista):
• tukiviittomien ja viitotun puheen riittävä osaaminen
• perustiedot AAC-keinoista

Lisätiedustelut

• Tiina Haaksilahti, puh. 0400 864 881, tiina.haaksilahti@tk-opisto.fi
• Ilona Spiliotopoulos, puh. 040 587 8136, ilona.spiliotopoulos@tk-opisto.fi

Hakeminen

Hakuaika päättyy 8.10.2021. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakulomakkeeseen pääset tästä.