opiston opiskelijoita.

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Koulutus alkaa 22.8.2022.

Aikuisille suunnatun koulutuksen kesto on kaksi vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Haku

Haku koulutukseen on avoinna 15.2.2022 asti.

Haku on suunnattu ensisijaisesti aikuisille ja toisen asteen koulutuksen suorittaneille, haet suoraan Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalaan. Koulutukseen haetaan opiston omalla sähköisellä hakulomakkeella.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään maaliskuun 2022 alussa. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuville lähetetään tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeen järjestelyistä lähempänä soveltuvuuskoepäivää.

Soveltuvuusarviointi sisältää yksilöhaastattelun, ryhmätilanteen ja kirjallisen tehtävän. Päivän eri osioista vastaavat opiston ammatillisen koulutuksen opettajat.

Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-5, ryhmätilanne pistein 0-4 ja kirjallinen osio pistein 0-1. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen), osaamisalan edellyttämiä oppimisvalmiuksia sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä. Vain soveltuvuuskokeeseen osallistumalla voit tulla valituksi koulutukseen.

Vieraskieliset hakijat kutsutaan tarvittaessa ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.