Hae koulutukseen - Oppisopimus

#


Haku oppisopimuskoulutukseen on toistaiseksi suljettu. Seuraava koulutusryhmä alkaa syksyllä 2020, haku tähän ryhmään avataan alkuvuodesta 2020.

Koulutus kestää 2,5 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala antaa sinulle pätevyyden toimia mm. päiväkodin työntekijänä, lastenohjaajana seurakunnassa, avoimessa varhaiskasvatus­toiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa. Osaamisalan kautta perehdyt syvällisesti varhaiskasvatukseen.

Tutkinnon pakolliset osat ovat:

  • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Valinnaisten tutkinnonosien kautta voit syventää osaamistasi mm. tukea tarvitsevien ohjaamisessa tai lapsen ilmaisun ohjaamisessa. Osaamisalan kautta sinusta tulee varhaiskasvatuksen todellinen ammattilainen.

Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa noin kolmen viikon välein. Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti maanantai - keskiviikko.

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Haku

Haku oppisopimuskoulutukseen on toistaiseksi suljettu. Seuraava koulutusryhmä alkaa syksyllä 2020, haku tähän ryhmään avataan alkuvuodesta 2020.

Oppisopimuskoulutuksessa haet suoraan Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalaan. Kun sinulla on oppisopimustyöpaikka tiedossa, voit ilmoittautua koulutukseen sähköisellä lomakkeella.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, tarkka päivämäärä ilmoitetaan hakijalle. Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä.

Vieraskieliset hakijat kutsutaan ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin.

Jos sinulla ei ole vielä oppisopimustyöpaikkaa, mutta olet kiinnostunut tästä koulutuksesta, ole yhteydessä opistoon. Voit kysyä lisätietoa:
oppisopimusryhmästä vastaava opettaja Marjo Kivinen, 050 9127 310 marjo.kivinen@tk-opisto.fi
opintotoimisto, 0400 597 742 tai 040 7104 481, haku@tk-opisto.fi
koulutuspäällikkö Krister Rantala, 0400 510 997, krister.rantala@tk-opisto.fi

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijat sopivat oppisopimustoimiston kanssa ruokailujen ja oppimateriaalin kustannusten maksamisesta.

KOULUTUKSEMME SIVUSTOLLA STUDENTUM.FI

searchNäytä kaikki koulutukset
reviewKirjoita arvostelu

Ammatillista tutkintoa opiskelevien on mahdollisuus suorittaa opintoihin kuuluva työpaikalla tapahtuva oppiminen kansainvälisessä ympäristössä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pituus on yleensä 5 - 8 viikkoa. Apuraha tulee Erasmus+ liikkuvuushankkeesta. Apurahan suuruus määräytyy vaihdon pituuden ja maan mukaan. Tarkempia tietoja kohdemaista ja hakuajoista saat hankkeen nettisivustoilta.

Blogit:
Together-hankkeen Instagram-tili
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Auri Prahassa
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Mia Espanjassa
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Mika Ruotsissa
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Alexandra Virossa
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Petra Sloveniassa
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Suvi-Tuuli Sloveniassa
Koulunkäynnin ohjaajaksi opiskeleva Soile Espanjassa
Lastenohjaajaksi opiskelevat Eveliina ja Siri Espanjassa
Lastenohjaajaksi opiskeleva Roosa Saine Virossa
Lastenohjaajaksi opiskeleva Mari Sloveniassa
Lastenohjaajaksi opiskeleva Kaili Virossa

Lastenohjaajaksi opiskelevat Elina ja Jussi Saksassa
Viittomakielen ohjaajaksi opiskelevat Kia ja Ronja Irlannissa
Viittomakielen ohjaajaksi opiskelevat Pia, Julia ja Maria Sloveniassa
Viittomakielen ohjaajaksi opiskelevat Tanja, Nea ja Vera Sloveniassa
Viittomakielen ohjaajaksi opiskelevat Jenni ja Tiina Unkarissa
Viittomakielen ohjaajaksi opiskeleva Laura Ruotsissa

Greetings from our international partners:
News from Ljubljana