Hae koulutukseen - Oppisopimus

#


Oppisopimuksia voidaan solmia 1.8.2018 alkaen. Lähiopetus alkaa tammikuussa 2019. Koulutus kestää 2,5 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala antaa sinulle pätevyyden toimia mm. päiväkodin työntekijänä, lastenohjaajana seurakunnassa, avoimessa varhaiskasvatus­toiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa. Osaamisalan kautta perehdyt syvällisesti varhaiskasvatukseen.

Tutkinnon pakolliset osat ovat:

  • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Valinnaisten tutkinnonosien kautta voit syventää osaamistasi mm. tukea tarvitsevien ohjaamisessa tai lapsen ilmaisun ohjaamisessa. Osaamisalan kautta sinusta tulee varhaiskasvatuksen todellinen ammattilainen.

Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa noin kolmen viikon välein. Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti maanantai - keskiviikko.

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Haku

Haku koulutusryhmään on avoinna toistaiseksi. Oppisopimuskoulutuksessa haet suoraan Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalaan. Kun sinulla on oppisopimustyöpaikka tiedossa, voit ilmoittautua koulutukseen sähköisellä lomakkeella.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, tarkka päivämäärä ilmoitetaan hakijalle. Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä.

Vieraskieliset hakijat kutsutaan ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin.

Jos sinulla ei ole vielä oppisopimustyöpaikkaa, mutta olet kiinnostunut tästä koulutuksesta, ole yhteydessä opistoon. Voit kysyä lisätietoa:
oppisopimusryhmästä vastaava opettaja Marjo Kivinen, 050 9127 310 marjo.kivinen@tk-opisto.fi
opintotoimisto, 0400 597 742 tai 040 7104 481, haku@tk-opisto.fi
koulutuspäällikkö Krister Rantala, 0400 510 997, krister.rantala@tk-opisto.fi

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijat sopivat oppisopimustoimiston kanssa ruokailujen ja oppimateriaalin kustannusten maksamisesta.