Opiskelijan mielipide

Viittomakieli kiinnostaa valokuvaajan töitä tehnyttä Aurora Salosta. Hän kehuu kovin opettajiaan ja luokkansa yhteishenkeä. Aurora toivoo voivansa jatkossa yhdistää työssään kaksi kiinnostuksensa kohdetta ja valokuvata erityislapsia sekä viittomakielisiä lapsia.