Hae koulutukseen

#


Seuraava koulutusryhmä käynnistyy 26.8.2019
.

Haku

Jatkuva haku on suunnattu ensisijaisesti aikuisille ja toisen asteen koulutuksen suorittaneille. Jatkuvassa haussa haet suoraan Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalaan. Jatkuva haku avautuu 1.11.2018. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Jatkuva haku on avoinna toistaiseksi. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jotka alkavat helmikuussa (hakijalle yksipäiväinen, tarkka päivämäärä ilmoitetaan hakijalle lähetettävässä kutsukirjeessä). Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin.

Hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä.

Vieraskieliset hakijat kutsutaan ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.