Monimuotoisena toteutettava tutkintokoulutus

#


Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon monimuotoinen tutkintokoulutus alkaa vuonna 2020.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus ja soveltuvuus alalle sekä työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta. Tutkintokoulutus toteutuu työn ohessa ja soveltuu oppisopimusopiskeluun. Vieraskieliset hakijat kutsutaan tarvittaessa suomen kielen testiin ennen soveltuvuuskoetta.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Maksut

Koulutuksen hinta on 190 €. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse.