Hae kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon

#


Koulutus alkaa 12.8.2019 ja päättyy 29.5.2020.

Haku koulutukseen alkaa 1.1.2019 ja päättyy 17.4.2019 klo 15, jolloin hakemuksen tulee olla perillä opistolla. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus ja soveltuvuus alalle. Aikaisempi työkokemus tai kokemus lasten tai nuorten ohjaamisesta sekä alan opinnot katsotaan eduksi. Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 13.–14.5.2019 (hakijalle yksipäiväinen, päivämäärä ilmoitetaan hakijalle lähetettävässä kutsukirjeessä). Vieraskieliset hakijat kutsutaan ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin.

Soveltuvuuskoe sisältää yksilöhaastattelun ja ryhmätilanteen.

Hakemuksen perusteella voi saada pisteitä alan työkokemuksesta tai ohjaustoimintaan liittyvästä harrastuneisuudesta (0-4 pistettä).

Ryhmätilanteesta vastaavat opiston opettajat. Osio pisteytetään pistein 0-4. Osiossa selvitetään mm. hakijan vuorovaikutustaitoja, käsityksiä ja motivaatiota ammattiin sekä yhteistyötaitoja.

Opettajien yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-6. Haastattelussa selvitetetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen), henkisiä voimavaroja, sitoutumista ja kypsyyttä. Osioon liittyy myös opistolla täytettävä taustatietolomake.

Vieraskieliset hakijat kutsutaan tarvittaessa ennen soveltuvuuskoetta suomen kielen testiin.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Maksut

Koulutuksen hinta on 350 €. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea.