Ammatillinen koulutus

opiston opiskelijoita.

Lastenohjaaja »

Lastenohjaaja eli kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on terveys- ja hyvinvointialaan kuuluva toisen asteen tutkinto.

opiston opiskelijoita.

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja »

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja on terveys- ja hyvinvointialaan kuuluva toisen asteen tutkinto.

opiston opiskelijoita.

Koulunkäynninohjaaja »

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja on terveys- ja hyvinvointialaan kuuluva toisen asteen tutkinto.

opiston opiskelija.

Suntio tai hautaustoimiston työntekijä »

Sinulle, joka haluat tehdä monipuolista työtä ihmisten parissa, niin ilon kuin surun hetkinä.

Kokemusasiantuntija »

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla on omakohtainen kokemus jostakin teemasta. Tämän koulutuksen kohderyhmänä on mielenterveys- ja päihdetaustaiset henkilöt sekä heidän läheisensä.